VISK
 

VISK 3
Informační centra veřejných knihoven - ICEKNICíle podprogramu

V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je hlavním cílem podprogramu VISK 3 systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě.

Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru, která budou plnit především na tyto funkce:

  1. Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím
  2. Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů
  3. Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů, oblast ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti
  4. Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu
  5. Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům

Z obsahového hlediska je podprogram VISK 3 zaměřen na tyto oblasti:

1. Zahájení automatizace knihovnických činností v knihovnách menších měst a obcí

2. Zvýšení a zkvalitnění produkce, zpřístupnění a prezentace primárních a sekundárních informačních dokumentů v elektronické podobě prostřednictvím veřejných knihoven

3. Rozšíření nabídky služeb uživatelům na bázi ICT

4. Zlepšení přístupu k informačním zdrojům z oblasti veřejné správy (funkce knihovny jako informačního centra obce)

5. Zlepšení vzájemné kooperace knihoven v oblastí získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů

6. Využití vzájemné kooperace knihoven, muzeí a archivů při vytváření a zpřístupňování informačních zdrojů na bázi ICT.

Podpora připojování knihoven k internetu je řešena v rámci programu Ministerstva informatiky "Projekt internetizace knihoven".

Podmínkou získání dotace je zpracování a podání projektu.

Komise podprogramu VISK 3 - 2015

titul

křestní

příjmení

knihovna

rok

Mgr.

Tomáš

Gec

Středisko vědeckých informací FSV UK

1. rok

 

Zbyněk

Šachl

Severočeská vědecká knihovna

2. rok

Bc.

Tomáš

Prachař

Moravská zemská knihovna

2. rok

 

Stanislav

Reiser

Městská knihovna Klatovy

1. rok

PhDr.

Dana

Riedlová

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

3. rok

Ing.

Jiří

Nechvátal

Jihočeská vědecká knihovna

3. rok

Bc.

Jan

Balcárek

Knihovna města Olomouce

1. rok

Bc.

Petr

Zlámal

Knihovna města Ostravy

3. rok

Mgr.

Eva

Měřínská

Městská knihovna Tábor

3. rok

 

Pavel

Šenk

Městská knihovna Kopřivnice

1. rok

Mgr.

Jan

Kolátor

Národní technická knihovna

3. rok

PhDr.

Vít

Richter

Národní knihovna ČR

-

Mgr.

Michal

Fojtík

Ministerstvo kultury

-


19.01.2015