VISK
 

Kontakty

Koordinace programu VISK

Odborní garanti podprogramů VISK


Koordinace programu VISK

Ministerstvo kultury ČR

Mgr. Petra MITUROVÁ
Ministerstvo kultury ČR
Samostatné oddělení literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1
110 01 Praha 1
Tel: 257 085 216
Fax: 257 085 209
E-mail: petra.miturova@mkcr.cz

Mgr. Michal Fojtík
Tel.: 257 085 357
E-mail: michal.fojtik@mkcr.cz

Koordinátor programu VISK

PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338
Fax: 221 663 175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Sekretariát Koordinačního centra VISK

Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 379
Fax: 221 663 175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Odborní garanti podprogramů VISK

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven

Mgr. Zlata HOUŠKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 330
Fax: 221 663 175
E-mail: ZLATA.HOUSKOVA@NKP.CZ

VISK 3 - Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI

PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338
Fax: 222 220 362
E-mail: vit.richter@nkp.cz

VISK 4 - Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven

Mgr. Adolf KNOLL
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 274
Fax: 221 663 261
E-mail: Adolf.Knoll@nkp.cz

VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON

Mgr. Nataša MIKŠOVSKÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 300
E-mail: Natasa.Miksovska@nkp.cz

VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica

Mgr. Adolf KNOLL
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 222 663 274
Fax: 221 663 261
E-mail: Adolf.Knoll@nkp.cz

VISK 7 - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

PhDr. Jiří POLIŠENSKÝ
Národní knihovna ČR - Centrální depozitář
Štěrboholská 55
102 00 Praha 15 - Hostivař
Tel.: 228 013 309
E-mail: Polisensky.Jiri@cdh.nkp.cz

VISK 8/A – Zajištění dostupnosti inf. zdrojů formou multilicencí

PhDr. Hana NOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 391, 221 663 288
Fax: 224 227 796
E-mail: Hana.Nova@nkp.cz

VISK 8/B – Zpřístupnění inf. zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány

Mgr. Edita LICHTENBERGOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00  Praha 1
Tel.: 221 663 302
E-mail: Edita.Lichtenbergova@nkp.cz

VISK 9 - Souborný katalog ČR: rozvoj a provoz

PhDr. Eva SVOBODOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 207
Fax: 224 227 796
E-mail: eva.svobodova@nkp.cz

VISK 9/II – Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit

PhDr. Zdeněk BARTL
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 322
E-mail: Zdenek.Bartl@nkp.cz

11.07.2012