VISK
 

VISK 4
Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven

Pokyny a formuláře k vyúčtování dotací VISKZákladní charakteristika a cíle podprogramu VISK4

Podpogram VISK 4 – Digitální knihovna je určen výhradně pro Národní knihovnu ČR. Slouží k financování podpůrných činností pro další podprogramy VISK – VISKu 6 (Memoriae Mundi) určeného pro digitalizaci rukopisů a starých tisků a VISKu 7, jenž přiděluje peněžní prostředky na digitalizaci novodobých dokumentů, které jsou ohroženy degradací papíru. Oba tyto podprogramy jsou unikátní v celoevropském měřítku nejen proto, že umožňují jakékoli veřejné knihovně získat finance pro reformátování jejích fondů, ale zároveň tuto produkci standardizují, což nejen usnadňuje pozdější práci s dokumenty, ale zároveň významně přispívá ke koordinaci těchto aktivit na území ČR.

Národní knihovna ČR je s ohledem na výše uvedené skutečnosti garantem používaných standardů a zároveň ručí za metodologická východiska a parametry, v nichž jsou realizovány projekty schválené prostřednictvím programů VISK 6 a VISK 7. Dále je spoluzodpovědná za budování a následný rozvoj aplikací a nástrojů, jenž umožnují tyto digitální dokumenty vytvářet (v souladu s definovanými standardy), adekvátně prezentovat koncovým uživatelům a uvedené digitalizační aktivity koordinovat. Data vzniklá za pomoci obou podprogramů jsou v souladu s autorským právem prezentována na webu pomocí digitálních knihoven NK ČR (Manuscriptorium a Kramerius) a bezpečně archivována na jeho datovém úložišti.

S ohledem na požadavky na efektivní řízení a administraci jednotlivých aktivit došlo v letech 2009 a 2010 k rozdělení činností na tři separátní projekty, které zabezpečují následující činnosti:

1. Zabezpečení provozu a správy digitální knihovny Kramerius

  1. vývoj, rozvoj a správa digitální knihovny Kramerius
  2. vývoj, rozvoj a správa aplikace Registr digitalizace, jenž slouží ke koordinaci digitalizačních aktivit
  3. rozvoj a správa nástroje Sirius určeného pro výrobu digitálních dokumentů

2. Zabezpečení provozu a správy digitální knihovny Manuscriptorium

  1. provoz a údržba digitální knihovny Manuscriptorium
  2. provoz a údržba hardwarových nástrojů využívaných digitální knihovnou Kramerius

3. Zabezpečení provozu a správy Centrálního datového úložiště NK ČR

  1. provoz a údržba Centrálního datového úložiště NK ČR
  2. rozšiřování paměťové kapacity Centrálního datového úložiště
  3. zvyšování bezpečnosti uložených dat
  4. zajištění služeb spojených s přenosy dat

Podprogram VISK 4 uvádí do praxe výsledky řady výzkumných a vývojových aktivit zaměřených na pořizování, strukturaci, archivaci a zpřístupnění digitálních dokumentů, čímž významně přispívá k efektivnímu managementu, dlouhodobému uchování a náležitého prezentování digitalizovaného národního kulturního dědictví.

Mgr. Tomáš Foltýn                                                                                               

19.08.2013